№38 от 02.07.2019 г.
Татарстан РеспубликасыТүбән Кама муниципаль районы Красный Ключ авыл җирлеге башкарма комитетының 2016 елның 22 гыйнварындагы 04 номерлы карары белән расланган күчемсез милек объектларына адреслар бирү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару буенча муниципаль ...

Скачать