№ 46 2019 елның 27 августыннан
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Красный Ключ авыл җирлеге башкарма комитетының 2012 елның 24 декабрындагы 57 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 4 от 31.01.2019 г.
Красный Ключ авыл җирлегендә җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияләнгән исемлеге нигезендә күрсәтелә торган хезмәтләр бәясен раслау турында

Скачать